Hedging-strategi

Hedging-strategi

Når du er ganske sikker på at prisen til en bevegelse snart vil svinge men er ikke sikker på om prisen vil bevege seg opp eller ned, kan hedging være en smart måte å investere på. En av gangene når hedging-strategier har størst sannsynlighet for å bli benyttet, er når det forventes at det slippes økonomisk informasjon, som en inntektsrapport for et spesifikt land eller arbeidsledighetstall for et land.

Denne typen hendelser vil typisk forårsake  at markedet stiger eller faller, avhengig av om nyhetene er bra eller dårlige. I disse tilfellene er det vanligvis spekulasjon om hva nyhetene vil være, men det er alltid mulig at offentligheten blir overrasket over nyhetene. Ved å bruke hedging og handler med binære opsjoner, kan du plassere deg slik at du får profitt enten nyhetene er positive og forårsaker en økning i handelsvare-prising eller negative og forårsaker en nedgang i handelsvare-prising.

I utgangspunktet går hedging ut på at du plasserer en Call og en Put på en handelsvare. Bildet nedenfor viser et eksempel på dette. En trader har plassert en Call og en Put på en handelsvare i påvente av at de britiske PMI-tallene for produksjon frigis.

For at denne strategien skal fungere, må du ha  tilstrekkelig med tid for å gå inn i handler med nødvendig utløpstid for at det skal være mulig for deg å vinne tilbake pengene du taper fra handelen i motsatt retning av den vinnende handelen.

Du kan se dette i eksempelet ovenfor. Først gjorde traderen €50 handler på call og put posisjoner og plasserte hennes utløpstid et godt stykke inn i fremtiden. Hun ventet på at nyheten skulle komme og skjønte at nyhetene ikke var i favør av handelsvaren og ville få prisen til å falle. På grunn av hvor hun plasserte utløpstiden, hadde hun mulighet til å plassere en andre Put-handel på en handelsvare for å få igjen det hun tapte på Call-handelen.

Hedging-strategi

Når du utfører denne typen hedging, vil du være sikker på at den andre handelen vil være minst stor nok til å dekke den tapende handelen, slik at all utbetalingen på den første vil være profitt. Hvis du har stor tro på at handelsvare-prisen vil bevege seg som antatt, kan du også investere mer på den andre handelen for å øke profitten.

Mange folk holder seg unna hedging fordi det betyr et garantert tap; men, som du ser, når det planlegges riktig, betyr det også minst en garantert gevinst, og som tillater deg sjansen til å dekke din tapte handel. Beløpet på utbetalingen som du vil kunne motta gjennom hedging vil være høyere enn hva du kunne motta hvis du kun ventet til de kommende nyhetene ble sluppet og utbetalingsnivået allerede har justert seg i forhold.