Knock-On Effekten

Knock-On Effekten

En av tingene nye investorer i binære opsjoner ofte lurer på, er hvilken strategi for handel med binære opsjoner som er best. Det er normalt å lure på det. Hvis det fantes en strategi som stakk seg ut fra alle de andre der ute, ville det selvsagt pålegge en investor å mestre den. Hver nye investor er ivrig etter å finne en metode som vil fungere hele tiden, en en-størrelse-passer-alle tilnærming for å følge en strategi med handel av binære opsjoner som vil gjøre at de tjener store profitter med så lite innsats som mulig.

Hvis dette høres kjent ut, er det viktig for deg å akseptere nå at ingen sånn strategi for å handle binære opsjoner finnes. Det finnes ingen enkel strategi for å herske over dem alle, og ingen strategi vil resultere i gevinst 100 prosent av tiden. Det er derfor det er viktig å lære om et antall strategier og forstå hvordan de fungerer og når du skal bruke dem. Med flere strategier i ditt repertoar, vil du best være i stand til å maksimere gevinster og minimere tap.

Denne guiden vil introdusere deg til en av de mest brukte strategiene for å trade med binære opsjoner–knock-on effekten, som også noen ganger kalles for market pull-strategi.

Knock-on effekten baserer seg på det faktum at selv om markeder kan være forskjellige fra hverandre, er de fortsatt nært beslektet. Hva som skjer med en handelsvares pris kan ha en stor påvirkning på en annen. Fordi det er bestemte regler som gjelder for korrelasjoner mellom bestemte handelsvarer størsteparten av tiden, kan knock-on effekten brukes med en høyere grad av nøyaktighet enn noen andre typer strategier for investering i binære opsjoner.

Knock-On Effekten

Binære opsjoner passer perfekt sammen med marked pull-strategien for trading fordi det er så mange forskjellige handelsvarer som kan trades i verden av binære opsjoner. En FOREX-trader, handelsvare-trader, index-trader eller aksje-trader er begrenset til bare et marked, men tradere av binære opsjoner er tildelt et mye høyere nivå av smidighet. Du står fritt til å plassere handler på binære opsjoner på valuta-par, handelsvare-prising, indekser og aksjer med like stor enkelhet, så du er i en unik posisjon for å dra fordel av de kompliserte sammenhengene mellom verdier av forskjellige klasser av handelsvarer.

Med en gang du er kjent med hvordan prisen på en handelsvare henger sammen med en annen, er du i en bra posisjon for å forutsi økningen og nedgangen av korrelerte handelsvarer og kan tidlig plassere CALL eller PUT handler med binære opsjoner før prisene snur for å maksimere størrelsen på utbetalingen din.

Akkurat som du har tilgang til et stort utvalg av handelsvare-klasser, så kan du velge mellom et enormt antall korrelerte handelsvarer å fokusere på når du bruker knock-on effekten som en investerings-strategi. Den beste fremgangsmåten er å fokusere på et eller to sett med korrelerte handelsvarer og få en grundig forståelse av hvorfor de er relatert og hvordan prisene påvirker hverandre. Dette vil sette deg i den beste posisjonen til å bruke market pull-strategien effektivt i daglige trading-scenarier.

La oss undersøke tre av de mest lett-forståelige korrelerte handelsvarene.

Gull og US Dollar

Ved å se på pris-grafer, vil du tydelig se at prisene på gull og verdien på US dollar er omvendt knyttet til hverandre. Når verdien på dollaren øker, vil prisen på gull synke, og når verdien på dollaren stuper, øker vanligvis gull-prisene.

Det omvendte forholdet mellom dollar-verdien og gull-prisene skjer fordi gull blir typisk sett på som en sikker investering. Når folk frykter finansiell uro eller fremtidig inflasjon på grunn av en dårlig utvikling for dollaren, kjøper de ofte opp gull. Når du ser at US Dollar begynner å gå ned, kan du forholdsvis trygt satse en CALL-handel på gull, og motsatt.

Forholdet mellom prisen på gull og verdien på US Dollar kan utvides til å hjelpe deg å plassere andre smarte handler ved å bruke knock-on effekten. For eksempel er omtrent 25% av verdien til sveitsiske franc støttet med gull. Resultatet av det er at økende gull-priser betyr typisk en økning i verdien for det sveitsiske franc’et. Tilsvarende blir også den australske dollaren styrket av økende gull-priser fordi Australia er en av de største importørene av gull i verden.

Knock-On EffektenNår du ser at dollar-nivået faller, kan du øke profitten din ved å investere i Call-handler på binære opsjoner på at gull, det sveitsiske franc og den australske dollaren øker. I motsatt fall, når dollar-verdien øker, kan du plassere Put-handler på binære opsjoner på gull, sveitsiske franc og den australske dollaren.

Oljepriser og USD/CAD valuta-paret

Olje er den viktigste naturlige ressursen i verden fordi det trengs for produksjon og for å flytte produkter rundt i verden. Resultatet av det er at oljeprisene har en stor påvirkning på den globale økonomien. Et område hvor effekten av oljeprising historisk sett har vært sterk, er på verdien av USD/CAD valuta-paret. Canada er en av de største leverandørene av olje til verden, og USA importerer store mengder olje fra Canada. Resultatet av det er at når oljeprisene øker, øker verdien av den canadiske dollaren mot den amerikanske dollaren. Tilsvarende vil et fall i oljeprisen styrke US Dollar mot den kanadiske dollaren.

Kopper, AUD/USD valuta-par og Shanghai-indeksen

Kopper, den australske dollaren og Shanghai-indeksen er alle positivt korrelert til hverandre. Kina er en av verdens største importører av kopper, da materialet trengs for produksjon. Når den kinesiske økonomien er sterk på grunn av vekst i produksjonen, trengs mer kopper. Dette forårsaker at kopper-prisene øker. Samtidig øker Shanghai-indeksen på grunn av styrken i kinesisk økonomi. På samme tid øker den australske dollaren fordi Australia er den største leverandøren av kopper for kinesisk produksjon.

Å bruke en Market pull-strategi for å handle binære opsjoner

For å få det beste resultatet når man bruker Knock-on effekten eller market pull-strategien som basis for binære handler, husk på følgende:

  1. Ha kun tillit til korrelasjoner som har et sterkt historisk grunnlag. Det er mulig at en korrelasjon du observerer selv kan være en tilfeldighet. Gjør hjemmeleksen din å finn ut hvorfor det kan være en kobling mellom to handelsvarer før du bruker en spesifikk korrelasjon du observerer selv.
  1. Husk at korrelasjoner i ikke banket i stein. Det kan være forhold hvor to handelsvarer som vanligvis er knyttet sammen kan bevege seg uavhengig av hverandre og bryte med reglene. Du trenger å forstå de to handelsvarene inngående når de har beveget seg utenfor normen slik at du med stor sikkerhet kan forutsi bevegelsen til en handelsvare basert på bevegelsene til den andre.
  1. Knock-On EffektenNår du først begynner å bruke market pull-strategi for handel med binære opsjoner vil det være best å fokusere på kortsiktige kontrakter i stedet for de langsiktige opsjonene.
  1. Godta det faktum at vellykket handel med knock-on effekt trading-strategi krever en investering i tid. Hvis du ser etter en kjapp og enkel strategi, så vil ikke dette passe bra til din trading stil; men, investeringen i tid som kreves for å bli kyndig i de innviklede sammenhengene mellom markeder kan føre til betraktelig gevinst. Det er grunnen til at personer som planlegger å handle binære opsjoner som et yrke, vil velge å starte forsiktig mens de lærer om handelsvarer og gradvis innføre market pull-strategien i sine daglige handler.
  1. Husk at, som alle handels-strategier for binære opsjoner, er målet til knock-on effekten å minimere tap, ikke unngå dem. Det vil alltid være et potensiale for at markedet overrasker deg, selv om du bruker år på å studere handelsvarer. Det som kan ha vært en bombesikker satsing med hundrevis av tidligere handler kan plutselig ende opp med å bli en tapende strategi på grunn av den uforutsigbare naturen til markeder. Det er grunnen til at det er viktig å aldri bli for selvsikker og arrogant. Hold deg til hovedregelen med aldri å investere mer enn du har råd til å tape på noen handel med binære opsjoner, selv når du blir komfortabel med knock-on effekten.
  1. Ikke vær redd for å kombinere knock-on effekten med andre typer av strategier for å handle binære opsjoner. Denne metoden kan fungerer spesielt bra med hedging-strategier.