Pivot Points: En problemløsnings-strategi

Pivot Points: En problemløsnings-strategi

Mens investeringer i binære opsjoner i løpet av kontinuerlige trender kan være innbringende, kan du ofte få større utbetalinger når du klarer å handle binære opsjoner når prisene går inn i en vending. For eksempel, hvis prisen på sølv har vært fallende og plutselig snur oppover, er det mulig å tjene på den nye vendingen i prisen.

Så hvordan kan du forutsi når prisen sannsynligvis vil snu og fortsette i den andre retningen? Selv om investorer kan benytte mange metoder for å forutsi denne typen vendinger, er pivot points trading-strategien en av de mest brukte metodene for å forutsi endringer i pris-bevegelse.

Denne artikkelen vil introdusere konseptet med pivot points for deg, slik at du også kan begynne å høste fordeler fra informasjonen de gir når du handler med binære opsjoner. Denne guiden vil også gi deg en introduksjon i hvordan bruke en pivot point-strategi når du handler med binære opsjoner. Les videre for å lære mer.

Introduksjon til hvordan Pivot points fungerer

Erfarne investorer vil ofte nevne pris-punkter som de mener indikerer at en endring i prisens bevegelses-retning snart vil inntreffe. Typisk er disse prispunktene pivot points, priser som indikerer støtte- og motstands- nivåer til priser på handelsvarer. Investorer kan bruke disse punktene for å hjelpe med å ta informerte avgjørelser i forhold til retningen en pris vil bevege seg i slik at de kan gjøre vellykkede handler.

For å si det enkelt, er et pivot-nivå et nivå på prisen som markerer et potensielt vendepunkt for en handelsvares pris. For eksempel, hvis en aksjes pris trender oppover og når en pivot point, er det en god sjanse for at prisen vil begynne å synke i nær fremtid.

Når handelsvareres priser beveger seg forbi sine pivot points, er det en indikasjon på at de bryter ut av sitt tidligere mønster og girer opp for en stor oppadgående eller nedadgående trend.

Som nevnt tidligere, er pivot points knyttet til støtte og motstand. Støtten er minimumsprisen en handelsvare med lite sannsynlighet faller under, mens motstanden er den maksimale prisen en handelsvare med sannsynlighet kan nå. Støtter og motstand er ikke risset i stein; markedsforhold kan gjøre at de beveger seg over tid.

Pivot Points: En problemløsnings-strategi

Generelt, bruker investorer støtte- og motstands-pris for å forutsi prisbevegelse. Når en handelsvare når dens støtte- eller motstands-pris, forventes den å snu og bevege seg i motsatt retning. Hvis en ny trend i prisingen er i ferd med å starte, kan den krysse over støtte- eller  motstands-punktet. Eventuelt vil det oppstå nye motstands- og støtte-punkter, samt pivot points, basert på handelsmønstre.

Fordi pivot points ikke er harde og faste tall, er det viktig å huske at de bare brukes som indikatorer. Det er ingen metode for å forutsi prisbevegelse som kan være riktig 100 prosent av tiden, men pivot points kan gjøre det mulig å ta en mer informert avgjørelse om hvordan investere.

Fire hovedgrunner til at hvorfor pivot points er nyttige for tradere av binære opsjoner

Det er fire hovedgrunner for hvorfor investorer bruker pivot points som en strategi for handler med binære opsjoner:

 1. Det er ikke vanskelig å regne ut et pivot point når du kjenner den rette prosedyren, som gjør investerings-strategien mer praktisk enn andre mer komplekse systemer.
 1. Pivot points kan kalkuleres for stort sett alle typer av handelsvarer, som gjør dem nyttige om du handler aksjer, handelsvarer, valuta-par eller indekser.
 1. Nøyaktighet. Pivot points har hatt tillit fra generasjoner med investorer fordi de er en av de mest presise metodene for å forutsi pris-bevegelse. Men husk at ingen metode av teknisk analyse kan noen gang ha rett 100 prosent av tiden.
 1. Timing. Pivot points er hva som er kjent som ledende indikatorer, som betyr at de ligger foran bevegelsen i prisen. De tillater deg å forutsi fremtiden, ikke analyse tidligere utvikling. Resultatet er at de er meget fordelaktige for det lynraske tempoet for handel med binære opsjoner.

Pivot Points: En problemløsnings-strategiHvordan bestemme hvor pivot points plasseres

Det er flere måter du kan angripe utregningen av pivot points, men fem-punkt-systemet er en av de mest brukte måtene for å bestemme hvor pivot points bør plasseres. Normalt blir data for utregningene basert på finans-informasjon fra handel dagen før; men du kan også regne ut pivot points basert på ukentlige eller månedlige data. For eksempel, vi vil bruke den foregående dagen. For å kalkulere pivot points:

 1. Regn ut pivot points ved å legge sammen toppveriden fra dagen før, den laveste verdien fra dagen før og den høyeste lukkeprisen fra dagen før. Divider svaret ditt med tre.
 1. For å bestemme det første støttenivået, ta pivot point-svaret du fikk i Steg 1 og mulitpliser det med 2. Så, trekk fra foregående dagens høyeste nivå fra det tallet.
 1. For å bestemme det første motstands-nivået, ta pivot point-svaret du fikk i Steg 1 og multipliser det med to. Så, trekk fra forrige dagens laveste punkt fra det tallet.
 1. For å bestemme 2ndre støttenivå, trekk svaret fra Steg 2 fra svaret i Steg 3. Så, trekk svaret fra det svaret du fikk i Steg 1
 1. For å bestemme 2ndre motstandsnivå, trekk det svaret du fikk i Steg 2 fra svaret du fikk i Steg 3. Så, legg svaret til det svaret du fikk i Steg 1.

Når du har tallene, kan du bruke graf-software for å plotte dem.

Å bruke Pivot points for å handle binære opsjoner

Så, nøyaktig hvordan kan du ta pivot points i bruk når du handler binære opsjoner?

Husk at avvik i oppadgående og nedadgående trender tillater deg vanligvis å forutsi bevegelsen til prisen for resten av handelsdagen, spesielt hvis bruddene er utenfor et pivot point.

Pivot Points: En problemløsnings-strategi

Som et eksempel, si at sølv handlet i går på en pris over pivot-punktet for i dag og prisen på sølv starter over pivot-punktet. I løpet av de tidlige morgentimene med trading, faller prisen under pivot-punktet. Denne bevegelsen er en sannsynlig indikator for et bearish marked.

Omvendt, se for deg at sølv var midt i en oppadgående bevegelse i løpet av den foregående handels-dagen og startet handels-dagen under pivot-punktet. Etter første timen med trading, har prisen beveget seg over pivot punktet, som indikerer en bullish trend.

Områdene mellom første og andre støtte-nivå, og første og andre motstands-nivå, kan også være nyttige å se på når du handler binære opsjoner. Hvis sølv beveget seg forbi dets første motstands-nivå, men ikke har forbigått det andre motstands-nivået, så er det en stor sjanse for at prisen kan bevege seg nedover forbi pivot punktet for handels-dagen.

I motsatt fall, hvis sølv var midt i en nedadgående trend og prisen falt under første support-nivå uten å nå det andre support-nivået, kan du snart se prisen øke igjen.

Hvor mye kan man stole på pivot points?

Som nevnt tidligere, pivot points er ikke vanskelig og rask prising gjelder. Teorien bak pivot points has blitt utviklet basert på historiske trender og observasjoner av pris bevegelses-oppførsel; men, finans-markedet er ikke en vitenskap. Det er ingen regler og lover som styrer det. Hver handels-dag kan du finne eksempler på at priser på handelsvarer beveger seg forbi sine pivot points uten å starte en ny pris-trend. På grunnlag av det kan du aldri gå ut fra at en avgjørelse basert med basis i pivot points er 100 prosent korrekt.

Samtidig har pivot points forblitt en favoritt investerings-strategi blant investorer fordi de er mer pålitelige enn andre strategier for å handle binære opsjoner. De kan være veldig nyttige verktøy for hvem som helst som handler binære opsjoner fordi de er presise en god andel av gangene, og de er relativt enkle å regne ut.

Som alltid bør du aldri investere mer i en handel med binære opsjoner enn du kan tåle å tape, selv om pivot points gir en god indikator for pris-bevegelse. Det er alltid mulig at markedet oppfører seg på en helt uventet måte. Likevel, å bruke pivot points er en bra måte å gjøre bedre investerings-avgjørelser og minimere tapene dine. En god tommelfinger-regel er at mer flyktige handelsvarer har mindre sannsynlighet for korrekt å bli forutsett av pivot-linjer.

Få erfaring med pivot points

Pivot Points: En problemløsnings-strategi

Selv om pivot points kan virke komplekse, med en gang du begynner å beregne dem og bruker dem til virkelige handler, blir det mye lettere å forstå dem. Med trening vil du begynne å bli i stand til å forutse når handelsvarer med sannsynlighet vil følge pivot points og når det er sannsynlig at de bryter ut.

Den beste måten å bli kjent med pivot points er ved å eksperimentere med dem. Det trenger ikke å bety at du risikerer penger med investeringer heller. Å registrere deg hos en megler-tjeneste som gir deg tilgang til en demo-konto for binære opsjoner kan gi deg mulighet til å trene på å plotte pivot points og så bruke informasjonen de gir for å handle. Med demo-kontoer, får du en realistisk trading-erfaring uten at du må investere noen faktiske penger, så du har ingenting å tape mens du lærer.

Pivot points: En oppsummering til slutt

La oss repetere det vi akkurat har gått gjennom.

   1. Hva er pivot points?

Pivot points er imaginære linjer som tegnes på en finans-graf for å fungere som indikatorer for pris-bevegelse. De brukes av mange investorer og er vanligvis beregnet basert på informasjon hentet fra foregående handels-dag.

   1. Hvordan regner du ut pivot points?

De fleste investorer regner ut pivot points med fire utdrag av informasjon fra den foregående handelsdagen: åpningspunktet, lukkepunktet, det høyeste punktet og det laveste punktet. Når du har samlet denne informasjonen, kan du bruke en enkel utregning for å beregne pivot point og så de to linjene for motstand og de to linjene for støtte på hvilken som helst handelsvare. Du kan også kjøpe graf-software som kan beregne pivot points for deg.

   1. Hvorfor bruker investorer pivot points?

Pivot points er praktisk fordi de ikke trenger å kalkuleres mange ganger per dag, da de vil være de samme fra åpning til lukking av handelen. En pivot point analyse kan gjøres på en ukentlig eller månedlig basis også, noe som kan være en fordel for handel på lang sikt med binære opsjoner. Å plotte og tolke pivot-punktene er rett frem og mye enklere for ferske investorer å forstå enn andre typer av teknisk analyse.

   1. Hvordan tradere av binære opsjoner bruker pivot points?

Når pivot points er beregnet, kan de legges til candlestick-grafer på riktige nivåer. Linjene kan hjelpe investorer forutsi når prisen til en handelsvare sannsynligvis vil fortsette å bevege seg i samme retning og når prisen sannsynligvis vil reversere. Med denne informasjonen kan du avgjøre om du vil stase på Up, Down, Touch eller No Touch eller Range type binære opsjoner.