Pris-bevegelse

Pris-bevegelseInvestering i binære opsjoner er risikabelt, men det behøver ikke å innebære at man bare gjetter eller rett og slett gambler. Fundamental analyse kan hjelpe deg med å ta bedre avgjørelser og smartere investerings-avgjørelser. En av de enkleste og mest effektive formene for analyse er pris-bevegelse, og denne guiden vil introdusere deg til det.

Definisjonen av pris-bevegelse

Pris-bevegelse er en metode for å forutsi om en pris vil bevege seg opp eller ned ved å bruke informasjon om hvordan prisen allerede beveger seg. Denne metoden for handel med binære opsjoner er forskjellig fra både fundamental analyse og teknisk analyse. Mens disse trade-metodene ber deg undersøke begivenheter som påvirker markedet eller påvirker finansielle indikatorer, så er pris-bevegelse basert på selve prisen på en handelsvare.

Bruk pris-bevegelse til å jobbe for deg

Når man benytter pris-bevegelse er poenget å bruke gjeldende pris-informasjon for å etablere mønstre som gjør det lettere å forutsi fremtidig pris-utvikling. Ofte er pris-mønstre universelle, som betyr at du vil se samme fenomen i forskjellige typer markeder enten du handler binære opsjoner med aksjer, Forex, indekser eller råvarer.

Her er et eksempel på pris-bevegelse for Forex-trading. Et vanlig prisbevegelses-mønster er innenfor-4-stolper. På en candlestick-graf likner mønsteret på 4 små stolper som alle passer innenfor stolpen for den foregående investerings-tidsrammen.

Når man ser en innenfor-4-stolper indikerer det at handelsvare-prisen bryter ut. For å profittere på dette, kan du gjøre en dobbel One-Touch handel med binære opsjoner med en trigger satt på hver side av formasjonen på en avstand du kan regne ut basert på historisk pris-bevegelse.  Fordi det er en sannsynlighet for at prisen vil touche et av disse to punktene, har du en høy sannsynlighet for å oppnå en vellykket handel.

Pris-bevegelse

Pris-bevegelse blir typisk brukt for å bestemme hvor og når man går inn i en handel med binære opsjoner.  Det er viktig å forstå at dette bare er en del av en smart strategi for handel med binære opsjoner. Du trenger også å kunne identifisere når det er rette tidspunktet for å avslutte en handel tidlig hvis du har  valgt en megler som tillater deg å selge en binær opsjon før utløpstiden, slik at du kan minimere tap.

Påliteligheten til pris-bevegelse varierer. Markeds-forhold kan forstyrre påliteligheten til denne metoden for handel med binære opsjoner, noe som gjør det viktig at du også sjekker den totale oppførselen til markedet før du tar en investerings-avgjørelse basert på kun pris-bevegelse. Mange investorer bruker prisbevegelses-informasjon kombinert med andre trading-metoder for å ta så informerte avgjørelser som mulig.

Du kan få en følelse for når du bør bruke en pris-bevegelses metode for handel med binære opsjoner ved å eksperimentere med en demo-konto for binære opsjoner. En demo-konto vil tillate deg å starte imaginære handler med binære opsjoner som ikke involverer å kunne forutsi pris-utvikling ved å bruke pris-bevegelse.