Spotte trender

Spotte trenderMed unntak av boundary og no touch-handler, er handel med binære opsjoner typisk avhengig av bevegelser i prisen til en handelsvare. Om du tjener eller taper penger vil være avhengig av din evne til å oppdage trender å gjøre smarte investerings-avgjørelser. Det vil være tider når markedet varierer for mye til at du kan se trender i pris-bevegelsen; men, den erfarne, kunnskapsrike investoren kan ofte oppdage trender. Nøkkelen er å vite nøyaktig hva du ser etter og hvordan opprette den riktige trading-strategien.  Denne guiden vil introdusere deg til noen teknikker for å spotte trender og diskutere forskjellige metoder for å handle binære opsjoner som kan være fordelaktige for deg og potensielt øke suksess-raten for dine handler med binære opsjoner.

Oppdage utbrytere

Før starten av en trend, vil prisene til en handelsvare følge et range, som betyr at de svinger uten noe merkbart mønster innenfor usynlige begrensninger av støtte og motstand. Dette området hvor prisene har en tendens til å ende opp hvilken som helst dag, kalles en kanal. En kanal kan være helt flat, eller den kan ha noe oppadgående og nedadgående bevegelse. Utbrudd skjer når prisen til en handelsvare beveger seg utenfor sin vanlige kanal og det kan signalisere en trend.

Være oppmerksom på fake outs

En fake out er et begrep for en bevegelse på en pris som først ser ut til å bli en utbryter, men faktisk ikke er det. Fake outs er raske bevegelser på prisen over eller under den vanlige priskanalen. Du kan først tro at disse bevegelsene er utbrytere; men, de er faktisk bare høye og lave avvik i prisen. Innenfor en veldig kort tidsperiode, beveger prisen seg tilbake innenfor kanalen og blir der. På en candlestick-graf, kan du se fake outs som candles med lange topp- eller bunnveker men med stolper som holder seg innenfor den vanlige kanalen..

Det kan ta litt tid til å utvikle evnen som trengs for å skille en fake out fra et virkelig utbrudd. Rask research på handelsvaren kan noen ganger hjelpe med å bestemme om en pris på en handelsvare virkelig kommer til å trende i en ny retning eller om pris-bevegelsen er et avvik. Du har mest sannsynlighet for å oppleve fake outs når markedet er ujevnt.

Bruke retracements

Spotte trender

Å vite hva en retracement er er viktig for alle investorer i binære opsjoner. Du har kanskje ikke hørt om begrepet tidligere, men hvis du noen gang har sett på et handelsvare-diagram, så har du helt sikkert sett dem. En retracement et veldig svakt fall eller en økning på prisen til en handelsvare som forandrer seg fra den rådende trenden eller en veldig kort vending i pris-bevegelsen til en handelsvare. Prisen beveger seg i motsatt retning for en kort tidsperiode og den korrigerer seg og fortsetter på sine tidligere trend. De kan oppstå når som helst i løpet av en trend og noen ganger umiddelbart før en trend.

Retracements kan brukes til din fordel når du er involvert i handel med binære opsjoner. Investorer venter ofte til de ser en retracement med en sterk korreksjon før de investerer i en handel med binære opsjoner, da retracements kan gi bekreftelse på at en trend er på vei og at pris-bevegelsen sannsynligvis vil fortsette i samme retning.

Som et eksempel på hvordan retracement kan påvirke en handel med binære opsjoner, la oss si at du tenker på en handel med binære opsjoner på Google-aksjen fordi du fikk et signal som indikerte at prisen skulle bryte ut å trende oppover. Hvis du umiddelbart handler en Up posisjon, kan du risikere at en retracement plutselig skjer og du taper investeringen din. Det er også mulig at signalet er feil, og at pris-bevegelsen bare er en fake out som vil ende opp i en mislykket handel.

Å vente på at den første retracement i Google’s aksje skjer vil gi deg mulighet til å vite sikkert at du ser på en utbryter og ikke en fake out. I tillegg, for å risikere risikoen for et en mot-bevegelse skjer.

Viktigheten av trading-metoder

For å identifisere et potensielt utbrudd, må du ha en avklart trading-metode på plass. En trading-metode er en måte å undersøke nåværende hendelser, prismønstre eller indikatorer for å hjelpe deg å identifisere trender og investere i forhold til det. Uten en trading-metode, benytter du i grunnen gjetninger om hvordan prisen på en handelsvare vil bevege seg over tid, så selv om du bare investerer for moro og ikke for å leve av det, er det viktig å velge en. Her er de tre mest vanlige metodene for å handle binære opsjoner:
Spotte trender

  1. Fundamental analyse. Med fundamental analyse, baserer du deg på pressekonferanser og finans-nyheter for å gjøre forutsigelser om trender.. For å lykkes med denne trading-metoden kreves et solid grunnlag i økonomi og en sterk bakgrunn i den typen handelsvare du trader, så fundamental analyse er vanligvis foretrukket av mer erfarne investorer.
  1. Teknisk analyse. Med teknisk analyse, plotter du forskjellige indikatorer på finans-grafer og så bruker du de plottede punktene for å identifisere potensielle utbrudd.
  1. Pris-aktivitet. Med pris-aktivitet, bruker du informasjon om pris-bevegelsen til handelsvarer for å identifisere og oppdage trender. Den enkleste måten å gjøre dette på er ved hjelp av candlestick-grafer.

Indentifisere støtte og motstand

Med hvilken som helst av de tre handels-metodene, å kunne markere støtten og motstanden på en finans-graf er grunnleggende for å kunne se utbrudd. Støtte- og motstands-nivåene gjør det mulig å forutsi hvor prisutjevning kan forekomme i fremtiden og for å vite hvor de forekommer nå. Motstanden og støtten kjennetegnes som pivot-nivåer, og de er veldig nyttige for å avgjøre hvilke utløpstider du skal velge når du handler med binære opsjoner.

Støtte-nivået for en pris er den laveste prisen som en handelsvare typisk kan falle til, mens motstands-nivået er den høyeste prisen en handelsvare typisk kan øke til. Hvis verdien av en handelsvare faller under støtte-nivået, blir dette nivået typisk nytt motstands-nivå. Når verdien til en handelsvare øker til over motstands-nivået, blir pivot-nivået vanligvis nytt støtte-nivå.

Selv om det er mulig å plotte motstands- og støtte-nivåer på egen hånd, er det mye enklere å bruke et graf-software program for å gjøre jobben. Et program som Meta Trader 4 kan lett brukes til å plassere pivot-nivåer. Alt du trenger å gjøre er å lage en horisontal linje på plasser hvor du ser prisutjevning. Normalt, kan du se tilbake og se trenden på prisutjevningen på disse nivåene tidligere ganger.

Spotte trenderLage trend-linjer

Etter du mestrer evne til å legge til motstands- og støtte-nivåer til dine finans-grafer, blir det mulig å plotte dine egne trend-linjer. En trend-linje tegnes på grafen enten diagonalt oppover eller nedover eller horisontalt. En sidelengs trend representerer en kanal. Priser som hele tiden beveger seg opp og ned innenfor en kanal kalles range-priser Når en range-pris beveger seg utenfor kanalen sin, er det et utbrudd og kan starte en trend oppover eller nedover.

Når en oppadgående trend forekommer, vil du tegne en diagonal linje som går langs bunnen av candlene, mens nedadgående trender tegnes diagonalt langs toppene på candlene. Så kan trend-linjer legges til langs toppen på oppadgående trender og bunnene på oppadgående trender for å lage kanaler. Med en gang en kanal er tydelig identifisert, blir det lettere å spotte utbrudd.

Når du er i stand til å lett identifisere utbrytere på grafer, blir det mye lettere å komme inn på lukrative muligheter for handler på binære opsjoner. Når prisene bryter utenfor sine kanaler i oppadgående og nedadgående trender, har du også sjansen til å gjøre smarte handler på binære opsjoner, da disse bevegelsene ofte indikerer en vending.

Som tidligere nevnt, er det alltid viktig å huske på retracements når du bruker plottede punkter for å identifisere utbrytere. Å mistolke en retracement som en sann vending i prisen kan føre til mislykkede handler med opsjoner. Beklageligvis krever det trening og erfaring for å bli god til å skille retracements fra vendinger, men jo mer du praktiserer og investerer, jo bedre blir evnene dine for dette.

Gjenkjenne markedsforhold

TeSpotte trenderÅ kunne gjenkjenne markedsforhold kan være veldig fordelaktig både for hobby- og seriøse investorer. Akkurat som været endrer seg med spesifikke mønstre, har markeder også en tendens til å variere i forhold til spesifikke mønstre. Av og til er markeder veldig jevnt og lett å forutsi. Andre ganger blir de mer turbulente og uforutsigbare. Å vite hvordan de nåværende markedsforholdene er vil hjelpe med å avgjøre om det er lurt å investere eller ikke. Godt utviklede handelsmetoder kan hjelpe med å identifisere markedsforhold, men for å få best resultater, er det viktig å kunne forstå, identifisere og tolke den nåværende tilstanden til markedet i forhold til den handelsvaren som du er interessert i for å handle binære opsjoner. Det er tre hovedtyper av markeder du børe gjøre deg kjent med:

  1. Range-markeder

Et range-marked er et hvor prisene ikke endrer seg så mye i det hele tatt. I et range-marked kan prisene på en handelsvare bevege seg opp eller ned, men de gjør det innenfor en kanal med forhåndsdefinert støtte- og motstands-markeder. I noen tilfeller kan nivåene være plassert så langt fra hverandre for mer dramatiske bevegelser i pris eller nærmere hverandre for mindre endringer i pris. Det som er viktig er at motstand- og støtte-nivåer ikke brytes. En pris kan bevege seg gjennom hele tidsperioden man vurderer, men den går ikke utenfor nivåene. Range-markeder er egentlig normen eller standarden i dagens økonomi.

For investorer gjør range-markeder det vanskelig å få en profitt, men med handel med binære opsjoner, er det likevel mulig å tjene en god gevinst selv i et range-marked. Trikset er å velge en megler som tilbyr handelstyper med binære opsjoner som passer for forhold i range-markeder.

En type handel med binære opsjoner som er ideell for range-markeder er boundary- eller rande-handel. Med denne typen handler gjør du forutsigelser på om prisen til en handelsvare vil bevege seg utenfor spesifikke grenser, eller ikke. Fordi det vanligvis er tydelige punkter for støtte og motstand under range-forhold, kan du gjøre en informert vurdering på om prisen vil bryte ut av det spesifikke intervallet. Du kan faktisk tjene penger med flate priser på handelsvarer med denne typen av handler med binære opsjoner.

Spotte trenderEn annen type av handel med binære opsjoner å vurdere i et range-marked er en no touch handel. Med en no touch-handel med binære opsjoner, kan du investere basert på antagelsen at prisen av en handelsvare ikke vil nå et spesifikt nivå. Så lenge prisen aldri når denne verdien fra det tidspunktet du utfører investeringen til utløpstiden, er handelen vellykket og utbetalingen som lovet. Med et range-marked er det lettere å bestemme sannsynligheten for at en handelsvare ikke vil nå en spesifikk pris. For å få best mulig utbetaling må du sette en no touch pris som er nær den nåværende verdien på prisen. Her er det en fordel å ha en god forståelse for støtte- og motstands-linjer slik at du har en god ide om hvor du skal plassere prispunktet.

  1. Trend-markeder

I et trend-marked, beveger prisene på en handelsvare seg i en opplagt retning, enten oppover eller nedover.  I løpet av en trading-periode, kan du se vendinger og platåer, men totalt sett, vil prisen tydelig bevege seg opp eller ned. Trend-markeder er lønnsomme for mange forskjellige typer av investering. Med handler på binære opsjoner, er tydelige trend-markeder ideelle for Up / Down typer handler, da du kan være sikker på at prisen sannsynligvis vil fortsette i retningen til trenden.. Det er selvsagt alltid muligheter for at et platå skal forekomme eller at retracement skjer, men generelt sett er det mindre risiko involvert når man handler Up / Down handler med binære opsjoner i trend-markeder. Den største utbetalingen kommer tidlig i en trend, som er grunnen til at det er viktig å være i stand til å kjenne igjen utbrytere og investere på riktig tidspunkt.

  1. Ujevne markeder

Et ujevnt marked ser litt ut som et range-marked, men det er ikke det samme. I et ujevnt marked beveger ikke prisen seg i en spesifikk oppadgående eller nedadgående trend; men pris-bevegelsene er ekstreme. I et ujevnt marked vil du se ekstreme topper og bunner, whipsaws og andre uberegnelige markeringer i stedet for priser som varierer innenfor klart definerte kanaler.

Finans-grafer med stolper kan gjøre det lettere å se på ujevne markeder. Siden de fleste meglere ikke tilbyr disse grafene, er det lurt å investere i en graf-software som vil gi deg muligheten til å se finansiell informasjon på forskjellige måter.

Candlestick-grafer er spesielt nyttige for å se ujevne markedsforhold.. I løpet av ujevne pris-bevegelser, vil candles vanligvis ha veldig lange veker med kortere kropper. Størrelsen på veken viser at prisen har økt og droppet for å teste markedet, men lukker fortsatt innenfor sitt vanlige område.

Spotte trender

Uheldigvis er det ikke smart å investere i handler med binære opsjoner i ujevne markeder. Av natur er ujevne markeder uforutsigbare. Hvis du investerer i en up- eller down-handel med binære opsjoner, vil prisen ende opp med å bevege seg i en retning du aldri antok, og flyktigheten til pris-bevegelsene betyr at touch / no touch- og boundary-handler også er for risikable. Når prisene ikke beveger seg i en retning eller holder seg innenfor forhåndsdefinerte kanaler, er det bare for vanskelig å velge den rette måten å bestemme en handel med binære opsjoner.

Hvis du ikke vil vente på at et ujevnt marked skal løse seg selv, kan du alltids sjekke en annen handelsvare. Det kan være at alle markedene er ujevne på grunn av usikkerhet rundt økonomiske forhold eller en verdensbegivenhet; men, i noen tilfeller, finner du at et annet marked enten er range eller trender oppover eller nedover.. Hvis du ikke har nok informasjon om markedet for å ta smarte investerings-avgjørelser, kan det beste valget være å vente til det ujevne markedet enten roer seg ned og blir et range-marked eller starter en trend.

Nøkkelen til å lykkes

Det er virkelig kun en måte å bli god til å gjenkjenne markeds-situasjoner og spotte trender–og det er ved å øve. Ikke bekymre deg for risikoen for å tape penger mens du henter erfaring. I dag tilbyr, de fleste meglerne demo-kontoer som gjør det mulig for deg å teste forskjellige handels-metoder for binære opsjoner og strategier uten å investere en penny. Med en gang du føler deg klar til å handle med virkelige penger, kan du starte med små handler, som €5 eller €10 investeringer inntil du føler deg komfortabel på dine evner til å forutsi markets-oppførsel.