Trend- og range-strategi

Trend- og range-strategi

Selv om trend- og range-trading er forskjellige typer trading-strategier, anbefales det at du lærer om dem sammen. Dette fordi du må avgjøre om det er best å bruke en trend-startegi for å handle binære opsjoner eller en range-strategi for handel med binære opsjoner basert på markedsforhold. I utgangspunktet brukes trend-strategien når en handelsvares pris beveger seg jevnt i en retning, mens range-strategi brukes nå det ikke er noen tydelig retning på bevegelsen og prisen rett og slett varierer tilsynelatende tilfeldig.

Investorer baserer seg på et antall forskjellige metoder for å avgjøre om markedet trender eller rett og slett er i en range-status. En av de mest populære metodene for å gjøre det er gjennom bruken av tekniske indikatorer som kalles Bollinger bands. Disse linjene tegnes langs med toppen, bunnen og midten av en handelsvares graf. Når du ser at prisen beveger seg diagonalt gjennom linjene, ser du på en oppadgående trend. Omvendt, handelsvare-priser som beveger seg nedover gjennom linjene indikerer en nedadgående trend.

Tjue-perioders enkelt glidende gjennomsnitt (Simple moving average) kan også hjelpe deg å oppdage trender. Hvis du ser en graf som beveger seg over det 20 simple moving average, er du vitne til en oppadgående trend. Verdier under det indikerer et nedadgående trend-mønster.

I løpet av oppadgående trender, er det beste tidspunktet å gjøre en handel med binære opsjoner helt i starten på trenden når prisen først bryter ut oppover eller reverserer fra en nedadgående bevegelse til en oppadgående en. Det motsatte er tilfelle i løpet av oppadgående trender; du ønsker å kunne handle så snart som prisen begynner å falle for å få best mulig utbetaling. 20 SMA og Bollinger bands forutsier pris-bevegelser, så du kan investere raskere og profittere fra trender.

Trend- og range-strategi

Når du trader med en trend-strategi for binære opsjoner, må utløpstiden være kort. I de fleste tilfeller er trender ganske korte. Det er mulig for en trend å bare vare i en time eller så i løpet av dagen, og for en handelsvares pris å trende i forskjellige retninger i løpet av dagen. Med korte handler på binære opsjoner kan du dra nytte av vendinger i priser som skjer fra åpningen av handelsdagen til den stenger.

Trend-strategier fungerer når du ser tydelige økninger eller fall i pris-bevegelser. I andre tilfeller når en handelsvares pris ser ut til å bevege seg ganske stabilt på en horisontal linje, ser du på et range-marked, som krever en annen fremgangsmåte for trading.

I løpet av range-perioder er det et annet sett med indikatorer som er fordelaktige for å investere. Et av de kraftigste verktøyene er stochastic oscillators. Disse indikatorene er ikke knyttet til prisen på en handelsvare eller til handelsvolumet. I stedet måler den momentet til en handelsvare ved å undersøke hvordan det har variert fra sin støtte- til motstands-pris og tilbake igjen over tid. Når du ser en endring i momentet, er det sannsynlig at du ser prisendring snart etter, som gir deg mulighet til å plassere en handel på binære opsjoner i riktig retning for å oppnå en utbetaling med gevinst.

Generelt er range-markeder upraktiske for de fleste typer investeringer, som når du faktisk kjøper eller selger en handelsvare, så er det ikke mulig å tjene penger når prisene stagnerer; men, for tradere med binære opsjoner som bruker de riktige tekniske indikatorene, kan det være et passende klima for profittabel handel.