Fundamental analyse

Fundamental analyse

Fundamental analyse kan være et veldig nyttig verktøy for meglere av binære opsjoner som vil maksimere sine gevinster og redusere tapene sine. Som et tema det er omfattende skrevet om av eksperter og som profesjonelle investorer har lagt mye tillit til, betyr fundamental analyse å analysere eksterne faktorer som påvirker prisen til en handelsvare for å gjøre en vurdering av hva som vil skje med prisen på kort og lang sikt. Å forstå et større omfang av markedet kan gi deg et bedre perspektiv i forhold til hva som påvirker prisen på en handelsvare og gi deg en bedre sjanse for å korrekt forutsi om en pris vil øke eller falle og når den vil snu og bevege seg i en ny retning.

Mye kan regnes som en del av fundamental analyse, inkludert:

  • Internasjonale konflikter
  • Borgerkriger og uro
  • Politiske valg
  • Naturkatastrofer
  • Nasjonale økonomiske vekstrapporter
  • Økonomiske konsern-vekstrapporter
  • Ansattstatistikker
  • Produksjonsstatistikker
  • Renteendringer

Meglere som benytter fundamental analyse som basis for sine investeringsavgjørelser rundt timingen i forhold til viktige hendelser, kjennetegnes som hendelsesmeglere. Disse personene følger nyhetene nøye og forsøker å forutsi bevegelser i markedet og investere i binære opsjoner før andre. Ved å være forut for kurven, er det mulig å få en høyere utbetaling enn hva man kunne fått om man ventet til nyheten ble offentlig kjent. Nyheter kan samles inn fra forskjellige kilder fra kabel-nyhetsnettverk til online nyhetssteder til emailede nyhetsoppdateringer eller tekstet til mobile enheter.

Selv om det er fristende å forenkle fundamental analyse og bryte ting ned i et sett av regler, som “hvis A da B” eller “hvis C da D,” er sannheten at nasjonale eller verdensøkonomier er altfor komplekse for såpass enkle regler. Sammenhengen mellom økonomiske betingelser og forskjellige handelsvarer er innviklet, så det er alltid mulig at markedet beveger seg på en ny måte som er uventet i forhold til verdens- og nasjonale nyheter og finansielle begivenheter. En hendelsesmegler må alltid være klar over at det vil være unntak til regelen, som er grunnen til at det ofte er best å bruke fundamental analyse sammen med andre metoder for binære opsjoner for å ta informerte avgjørelser.

Fundamental analyse

I stedet for å pugge et sett med regler, er en bedre metode for å mestre fundamental analyse å lære om hvordan økonomier fungerer og om hvordan nøkkelfaktorer i verdensøkonomien bidrar til oppførselen til handelsvarer og markedene i verden. Når du forstår dette, vil du være bedre i stand til å tolke hendelser og forutsi når prisene på handelsvarer kan bevege seg mot “reglene.”

De følgende seksjonene i denne guiden vil hjelpe deg å utforske fire hovedområder av vurderinger når man utfører en fundamental analyse. Hensikten med dem er å gi deg kunnskap og gi deg bakgrunnsinformasjon, ikke for å bruke dem som en 100 prosent feilfri metode for å ta investeringsvalg for binære opsjoner. Husk at markedet alltid vil ha muligheten til å overraske deg og at du aldri bør risikere mer enn du har råd til å tape på en handel med binære opsjoner.

Fundamental analyse

Seksjon 1: En introduksjon

Fundamental analyse er prosessen med å bruke informasjon om den globale økonomien og finans-data for å ta avgjørelser angående investeringer. I denne introduksjonen, vil vi dykke inn i grunnprinsippene for fundamental analyse og hvordan den kan være til fordel for investorer. Se introduksjonen her.

Seksjon 2: Kina og den globale økonomien

Alle verdens økonomier er knyttet sammen og påvirker hverandre; men, det som skjer med den kinesiske økonomien har en stor påvirkning på hele den globale økonomien. I denne seksjonen vil vi diskutere hvordan Kina påvirker markedene og hvordan disse sammenhengene kan brukes i fundamental analyse. Les seksjon 2 her.

Seksjon 3: Økonomisk vekst og nedgang

Tilstanden til den overordnede økonomien har en stor effekt på oppførselen til markeder. En viktig del av fundamental analyse er å kjenne igjen indikatorer om at økonomier går inn i perioder med nedgang eller rask vekst og å vite hvordan investere i forhold til det når disse trendene oppdages. Seksjon 3 dekker denne informasjonen. Du kan lese den her.

Seksjon 4: Gull

I perioder med økonomisk krise, stoler mange investorer på gull for å beskytte pengene sine. På grunn av det, kan gullpriser være en viktig indikator for fundamental analyse. Seksjon 4 diskuterer hvordan gull er knyttet til den globale økonomien og er korrelert til forskjellige typer handelsvarer. Du kan lese seksjonen her.

Seksjon 5: Den amerikanske dollaren
Fundamental analyse

Den amerikanske dollaren er en valuta som trades på verdensbasis. På grunn av det har verdien av dollaren en stor innvirkning på den globale økonomien og kan bli positivt eller negativt påvirket av mange forskjellige faktorer. Å forstå hvordan den amerikanske dollaren passer inn i det globale investerings-opplegget er en viktig del av fundamental analyse.