Gull

Gull

Spør en hobbyinvestor hva de vet om gull, og du får sannsynligvis høre en variasjon av ordene «Det er trygt». Gull har blitt et tilfluktssted for investorer i tider med økonomisk krise. Investorer som ikke ønsker risiko plasserer ofte pengene sine i gull når de er bekymret for et truende finansielt sammenbrudd eller en inflasjon. Fordi gull historisk sett har vært knyttet til økonomiske nedganger og markeder med problemer, kan gullverdier på handelsvaremarkedet brukes som indikatorer for fundamental analyse; men, som med alle indikatorer, er det viktig å huske at det alltid er mulig for markedet å oppføre seg på annen måte enn forventet og bryte fra historiske mønstre.

Hvordan gull oppfører seg i tider når økonomien sliter, er avhengig av flere faktorer, inkludert:

 • Hvor stor den finansielle krisen er
 • Spesifikt hva som forårsaket krisen
 • Hvor krisen er sentrert
 • Hvor lenge krisen sannsynligvis vil vare

Som et eksempel, i en kortvarig økonomisk nedgang vil gullprisen sannsynligvis øke. La oss si, for eksempel, at krisen blir veldig alvorlig og omfattende. Folk må begynne å selge unna eiendeler for å ha nødvendig arbeidskapital.. Som et resultat av det, begynner de å selge unna gullet sitt. Tilstrømmingen av gull inn i handelsvaremarkedet vil forårsake at prisen raser selv om verden ikke har kommet noe i nærheter av å komme tilbake fra den finansielle uroen.

La oss se på hvordan gullverdier historisk er knyttet til forskjellige økonomiske situasjoner og faktorer, mens vi også husker på at dette bare er mønstre og er ikke beregnet som konkrete regler.

 • Inflasjon og deflasjon
  Gull

Når sentralbanken bestemmer seg for å øke rentene, vil prisene på gull vanligvis øke da folk begynner å frykte økonomisk nedgang og flytter sine penger til «tryggere» investeringer. Omvendt, når sentralbanken kutter rentene, kan gullprisene falle da investorene begynner å selge unna gull for å sikte på andre investeringsmuligheter.

 • Indiske økonomiske forhold

India har en veldig stor befolkning, og gull er priset høyt der. I tider med velstand i India, øker ofte etterspørselen etter gull, som fører til økninger i prisen. Når Indias økonomi faller, kan prisen på gull også falle.

 • Den australske dollaren

Australia er en av verdens ledende eksportører av gull. Når verdien av gull øker, har også kursen på den australske dollaren en tendens til å øke. På samme måte vil den australske dollaren vanligvis minske i verdi på grunn av viktigheten av gulleksport for økonomien når den globale etterspørselen på gull krymper og prisene faller.

 • Det sveitsiske franc

Det sveitsiske frank er delvis støttet opp med gull.. Når verdien av gull øker, gjør også verdien av sveitsiske franc det, i de fleste tilfeller. Når gullprisene faller, vil typisk det sveitsiske franc også gjøre det. I tillegg har Sveits en lang tradisjon for å forholde seg nøytrale i tider med internasjonal konflikt, og har et sterkt finansielt system man har tillit til. I tider med økonomisk nedgang når verdien av gull øker, er det sveitsiske franc ofte sett på som en sikrere valuta enn andre, noe som presser prisen enda videre oppover.

 • Den amerikasnke dollaren

Prisen på US dollar er vanligvis omvendt knyttet til prisen av gull. Når gullpriser øker, vil verdien til dollaren vanligvis falle. Det er fordi dollaren er verdens mest handlede valuta, så når investorene skremmes til å kjøpe gull, er det vanligvis på bekostningen av dollaren. Den amerikanske dollaren har mange andre tilknytninger som vil bli dekket i dybden i den finansielle seksjonen av vår artikkel om fundamental analyse.

GullHusk at ingen del av fundamental analyse er ment for å vurderes isolert. Det er hva som skiller en sann fundamental analyse fra knock-on effekt strategien for å handle binære opsjoner. For å bruke fundamental analyse korrekt, må du undersøke flere faktorer, inkludert informasjon om økonomisk vekst eller nedgang, tilstanden til den kinesiske økonomien, verdien av gull, verdien av den amerikanske dollaren, samt verdensnyheter og finansiell informasjon. En veloverveid tilnærming til finansiell analyse vil gi det beste resultatet med trading.