Hvordan handle med binære opsjoner

Hvordan handle med binære opsjoner

En binær opsjon er en type investering hvor du ikke investerer på selve prisen på en handelsvare, men på om prisen går opp eller ned. For eksempel, hvis en investor tror at Apple sin aksje er i ferd med å hoppe i pris, kjøper de en binær opsjon på Apple. Dette kjennetegnes også som å plassere en call. Den binære opsjonen har et spesifikt utløps-tidspunkt. Når det øyeblikket ankommer, hvis Apple sin aksjepris har gått opp, så vil de få tilbake investeringen pluss omtrent 65 til 95%. Hvis aksjen faller eller forblir den samme, er den opprinnelige investeringen helt tapt.

Selv om det potensielle tapet er høyt med binære opsjoner, foretrekker mange det ukompliserte konseptet. Når du handler binære opsjoner, vet du i forkant hva du vil tjene hvis du lykkes, når du tjener det og hvor mye du vil tape. Den faktiske prisen på en handelsvare har ingen betydning for hva du tjener; bare bevegelsen av prisen påvirker handelen.

Binære opsjoner kan kjøpes på mange forskjellige typer handelsvarer. Noen av de mest populære handelsvarene som handles med binære opsjoner inkluderer aksjer, valuta-satser (også kjent som Forex), indekser og råvarer (som olje, sølv og gull). Tidsperioden for handler med binære opsjoner varierer. Tidsperiodene, kjent som utløps-tiden, kan være så kort som 30 til 60 sekunder eller så lang som en uke eller mer. På det mest grunnleggende nivået, er trading så enkelt som å velge en handelsvare, velge en tid og bestemme om prisen vil øke eller falle.

Hvor mye kan du tjene med en handel med binære opsjoner?

Beløpet du kan tjene med handel med binære opsjoner er kjent som utbetalingen. Selv om du vet hva den mulige utbetalingen er før du investerer, kan beløpet variere avhengig av hvilken handelsvare det er, hva utløps-tiden er og hvilken megler du bruker. De fleste handler med binære opsjoner gir en utbetaling et sted mellom 65 og 95 prosent. Som tidligere forklart, har det ingenting å si hva den faktiske prisen er når utløps-datoen nås. Så lenge du har anslått korrekt retningen som prisen har beveget seg, så vil du motta utbetalingen. Dette er i hovedsak det som skiller binær-handel fra andre typer investering hvor verdien vanligvis vil bestemme hva utbetalingen er.

Handlene med binære opsjoner

Når du investerer i handel med binære opsjoner er det forskjellig typer handler du kan gjøre; men, alle binære opsjoner har et oppsett basert rundt et ja/nei-opplegg. De mest vanlige typene binære opsjoner inkluHvordan handle med binære opsjonerderer:

  • Opp/ned. Den mest populære handelen med binære opsjoner og den typen som er mest rett frem, er opp/ned-typen, som også er kjent som høy/lav-handel. Med denne typen handel forutsier du om prisen vil ha gått opp eller ned når utløps-tidspunktet ankommer.
  • Over/under. Over/under-handelen med binære opsjoner likner på opp eller ned-opsjonen ved at du forutsier om verdien av noe vil være over eller under et bestemt nivå på et spesifikt utløps-tidspunkt; men, med denne typen handel er verdien ikke den nåværende verdien, men et annet beløp som bestemmes i forkant.
  • Touch/ikke touch. Touch/ikke touch binær-opsjonen er mer kompleks enn handel med andre typer binære opsjoner, men vil noen ganger ha en høyere utbetaling som resultat. Med denne typen handel settes en verdi eller en pris, og du må avgjøre om verdien eller prisen til handelsvaren det handler om vil bevege seg gjennom den prisen eller “touche” den. For eksempel, si at du investerer i en binær opsjon på Apple-aksjen med en grense på €140 per aksje. Hvis aksjeprisen var €100 når du kjøpte opsjonen og du valgte “touch,” ville handelen lykkes hvis aksjeprisen nådde €140 på et hvilket som helst tidspunkt før utløps-tiden.
  • Inne/ute-opsjoner. Med denne typen binær-handel bestemmer du om verdien til en spesifikk handelsvare vil holde seg innenfor et bestemt område på utløps-tidspunktet, eller ikke. “Inne” betyr at du tror vil være det, og “ute” betyr at du tror den ikke vil være det.