Ordliste

OrdlisteNår du begynner å utforske verden av binære opsjoner, vil du helt sikkert komme over en del begreper som er helt nye for deg. Selv om disse ordene kan være forvirrende i starten, er de ganske rett frem med en gang du forstår hva de betyr. Denne ordlisten presenterer et antall begreper i binære opsjoner og deres definisjoner og er laget for å hjelpe både nye og erfarne eksperter å tolke informasjon og forstå artikler og tips-ark angående handel med binære opsjoner. Hvis det er et begrep som mangler i ordlisten, gjør oss gjerne oppmerksom på det. Vi legger det gjerne til.

Arbitrasje

Praksisen å kjøpe og selge investeringer på samme tid for å profittere fra avvik i prisene

At-the-money

Begrep som brukes når strike-prisen for en binær opsjon er lik prisen på aksjen

Avtale-størrelse

Størrelsen på den håndfaste handelsvaren som er knyttet til en spesifikk avtale for binære opsjoner.

Avtale for nøytral hedging

An strategi brukt i static hedging-handel med binære opsjoner hvor en investor kjøper en put-opsjon og selger en put-opsjon.

Beta

Data som viser hvor stor sannsynlighet det er for at en aksjepris reflekterer de rådende trendene i markedet basert på historisk utvikling

Bear-spredning

En strategi med handel av binære opsjoner hvor investoren tjener mest penger når aksjen koblet til opsjonen faller i pris og har en større risiko for å tape penger hvis aksjen øker i pris

Binære opsjoner

En investering som betaler en bestemt pris eller ikke betaler ut noe på utløps-tidspunktet

Break-even-punkt

Punkt hvor en strategi med handel av binære opsjoner opprettholder kapital i stedet for å tape penger

Ordliste

Bullish opsjons-srategier

En strategi for handel med binære opsjoner hvor investorene tjener mest penger når aksjen knyttet til opsjonen øker i pris

Bullish opsjons-srategier

En strategi for handel med binære opsjoner hvor investorene tjener mest penger når aksjen knyttet til opsjonen øker i pris

Day trader

Investorer som handler binære opsjoner på en daglig basis

Delta

Tall som representerer hvor mye prisen for en binær opsjon vil bevege seg i forhold til hvor mye prisen for den faktiske handelsvaren vil bevege seg. Alle call-opsjoner har positive delta-beløp, og all put-opsjoner har negative delta-beløp.

Delta-nøytral

Begrep oppgitt for situasjonen hvor positive delta-opsjoner og negative delta-opsjoner kansellerer hverandre ut for å lage en situasjon hvor det ikke er noen fortjeneste eller noe tap i verdi når de respektive investeringenes pris endres litt.

Derivater

Et investerings-produkt som får sin verdi i alle fall delvis fra egenskaper til et annet investerings-produkt. Binære opsjoner er derivater, og det er også futures.

Extrinsic verdi

Beløp som skiller prisen for en opsjon og sin intrinsic-verdi; Kalles noen ganger “Premie-verdien” eller “Tids-verdien”.

Finansielt instrument

En investering som har en monetær-verdi på egenhånd eller kan overføre monetær verdi. Eksempler på finansielle instrumenter inkluderer aksjer, kontanter, opsjoner, futures og edle metaller.

Flyktighet

Begrep som brukes for å beskrive  raske endringer eller ekstreme topper eller bunner i et marked.

Forsinket indikator

Begrep som brukes for en økonomisk indikator som følger den økonomiske aktiviteten til et land i stedet for å komme før den

Førende indikatorer

Begrep som brukes for økonomiske indikatorer som ligger foran og forutsier en økonomisk aktivitet for et land.

Gamma

Tall representert som forholdet når delta av en aksje-opsjon endres for en pris-enhet av den aktuelle investeringen

Greske

Den matematiske informasjonen som brukes for å kalkulere prisene for aksje-opsjoner

Hedging

Trading-strategi med håp om å redusere risiko tilknyttet andre handler

Indeks-futures

En avtale knyttet til en future på en spesifikk indeks i markedet.

Indikatorer

Finansiell informasjon og statistikker som brukes for å vurdere styrken på økonomien og for å identifisere finansielle trender; Eksempler på indikatorer inkluderer inflasjons-satser, ansatt- og arbeidsledighets-tall og rentesats-informasjon.

Inflasjon

Begrepet for hvor raskt kostnaden av varer og tjenester øker.

Initielle margin-krav
Ordliste

Begrep oppgitt for et minimumsbeløp som du må ivareta i en investerings-konto for å ha en åpen posisjon.

IPO

Forkortelse for Initial Public Offering, som er begrepet oppgitt til det første tilbudet for et privat-eid firma sin aksje til det generelle publikum

In-the-money-opsjon

En put-opsjon hvor det er en høyere strike-pris enn prisen for den tilknyttede future eller en call-opsjon hvor det er en lavere strike-pris enn prisen på tilknyttede future

Intrinsic-verdi

Verdien en binær opsjon ville hatt hvis den vil utløpe på nåværende pris.

Kjøp for å starte

Begrep for å kjøpe binære opsjoner når man forventer at prisen øker.

Kjøpspris

Beløpet som en potensiell kjøper er villig til å betale for et salg

Kjøpspris/Salgspris-spredning

Forskjellen mellom beløpet en selger er villig til å akseptere for et salg, og beløpet som en kjøper er villig til å betale. Normalt vil binære opsjoner som har høyere omsetning ha mindre kjøpspris/salgspris- spredning, og opsjoner med lavere omsetning ha høyere kjøpspris/salgspris-spredning.

Kontant oppgjør

Binær opsjon som gir deg fortjeneste i form av kontanter heller enn som en handelsvare knyttet til opsjonen

Leverage

En metode for å øke gevinst og tap. Noen ganger kalles det gearing, leverage brukes vanligvis når du kjøper en handelsvare med lånte midler.

LIBOR

Forkortelse for London Interbank Offered Rate.

Long

En kjøpsposisjon som vanligvis tas ut med forventningen om at markedsprisen på en handelsvare vil øke.

Lukke

Navnet som er gitt for slutten av handelsdagen når den endelige prisen for en enhet på et spesifikt marked blir beregnet

Margin

Minimums-beløpet du må ha på en trading-konto for å ivareta alle de åpne posisjonene du har.

Margin call

Når kreditt-avdelingen forespør innskudd av nye midler fordi kapitalen reduseres av tap.

Motstands-nivå

En pris-grense som verdien for et verdi-papir sannsynligvis ikke vil passere

Nå-tid

Et tilbud på den mest nylige prisen for en obligasjon eller aksje på det faktiske tidspunktet som verdien faktisk ble tilbudt

Offer

Beløpet en potensiell selger er villig til å godta for et salg

Opsjon

En derivat investering som gir deg retten til å kjøpe (også kalt call) eller selge (også kalt put) et spesifikt antall aksjer til en forhåndsbestemt pris i løpet av et spesifisert tidsvindu.

Opsjon på amerikansk vis

En type binær opsjon som kan innløses når som helst fra man kjøper den til det spesifikke utløps-tidspunktet.

Opsjons-skriver

Et annet navn gitt til opsjons-selgeren, den personen som tillater at en handel finner sted på et spesifikt tidspunkt i fremtiden

Out-of-the-money-opsjon

Begrep for en call-opsjon hvor strike-prisen er høyere enn den faktiske markedsprisen for det tilknyttede verdipapiret

Porteføljen

Samlingen av alle investeringene til en investor

Put-opsjon

Binære opsjoner som gir retten til å selge det tilknyttede verdi-papir for en spesifikk pris for en bestemt forhåndsdefinert tidsperiode

Salgspris
Ordliste

Beløpet som den potensielle selgeren er villig til å akseptere for et salg

Short

En salgs-opsjon som tas ut med forventningen om at markedsprisen for en handelsvare vil gå ned.

Siste trading-dag

Den siste dagen hvor du kan lukke eller åpne en spesifikk handel med binære opsjoner. Den kan være den samme datoen som utløps-datoen, men ikke nødvendigvis.

Spot-marked

En type marked hvor råvarer blir kjøpt og så solgt for kontanter uten noen forsinkelse med levering

Spredning

Beløpet som skiller kjøps- og salgs-prisen for et finansielt instrument

Stop-ordre

En ordre om å kjøpe eller selge på en pris som er ulønnsom i forhold til hvor markedet handler

Stop-loss-ordre

En ordre til en megler som instruerer han eller henne til å lukke posisjonen på et tidspunkt når prisen beveger seg på en ikke ønskelig måte for deg

Støtte-nivå

Den laveste terskelen for et verdi-papir hvor det er usannsynlig at prisen faller lavere.

Straddle

Å kjøpe eller selge et likt antall puts og calls med identiske utløpstider

Strangle

Å kjøpe eller selge en put-opsjon som er out-of-the-money og en call-opsjon på akkurat samme instrument med identiske utløpstider. I denne situasjonen vil du få en fortjeneste hvis det er en stor prisendring på det tilknyttede instrumentet

Strike-pris

Pris per enkelt-andel hvor en tilknyttet aksje kan kjøpes eller selges av opsjons-eieren om han eller hun skulle velge å utføre avtalen sin.

Teknisk analyse

En komplett analyse av et spesifikt finansielt marked som gir detaljer om hvordan det utvikler seg ved å analysere historisk informasjon og identifisere trender.

Trading-område

Den høysete og laveste prisen en aksje trades på og alle verdiene mellom disse prisene.

Underliggende handelsvare

Markedet eller et spesifikt verdi-papir som et derivats priser er knyttet til; Dette kalles noen ganger en knyttet handelsvare

Utførelse

Begrep presentert for investoren som er beskrevet i betingelse-avtalen for å kjøpe en avtale på binære opsjoner. En call-eier kan kjøpe et verdi-papir, mens en put-eier kan selge verdi-papiret

Utførelses-pris

Det finansielle punktet eller prisen en binær opsjon må nå for opsjons-eieren for å kjøpe eller selge verdi-papiret som er knyttet til den

Utløps-dato

Dagen når en avtale om binære opsjoner går ut

Utløps-tid

Tiden når en avtalte om binære opsjoner går ut

Utløp verdiløs

Punktet når hele pengeverdien for binær-opsjonene er tapt og når deres utløp.